Публикации

Благодаря ти, Будапеща

Изображение
Понякога животът ме сблъсква с онези хора в живота ми, с онези важни хора по странен начин. Онези с голямата добавена стойност. Онези, с мистерията, онези търсещи себе си. Онези, които не ми трябва да виждам всеки ден, но знам, че когато ми трябват са там. Онези, които разбират и се свързват с душата ми. Онези, които ми помагат да търся и разбирам себе си. Онези, които не съдят, а задават въпроси. Онези, които като ме прегръщат усещам цялото им същество. Онези, с които не е проблем да споделяме тишината и случайни докосвания. Онези, които привличат с мозък и душа и просто искаш да правиш любов с тях, за да можеш да си още по-близо ... до тях и себе си.Сякаш предусетих, че няма да дойдеш. Сякаш съдбата чу думите ми, когато казах "а може и аз да дойда". Сякаш трябваше да се случи това в Будапеща, а не в София. Сякаш ...